Școala Parohială "Sf. Stelian- ocrotitorul copiilor"

marți, 4 martie 2014

Canonul Sfantului Andrei Criteanul - cântarea smereniei și a pocăinței

Canonul Sfântului Andrei Criteanul este o capodoperă a imnografiei răsăritene, în centrul căruia se afla smerenia și pocăința ca mod de răscumpărare a omului împovărat de conștiința păcatului.

Autorul, Sfântul Andrei Cretanul, s-a născut la Damasc în anul 760 și a murit la Erisso, pe insula Lesbos, în anul 840. De foarte tânăr și-a agonisit o înaltă știință de carte și tot de tânăr a îmbrățișat viața călugăreasca, devenind monah în mănăstirea Sfântul Sava, pe lângă Ierusalim, unde și-a adâncit nu numai viața duhovnicească, ci și pe cea teologica, adiată de harul poetic.

Avea numai douăzeci și cinci de ani când patriarhul Ierusalimului l-a trimis cu o misiune bisericească la Constantinopol. 
 Apoi, hirotonit ca diacon, a primit ascultarea de a conduce un orfelinat și o casă de bătrâni, implicându-se astfel și in opera de asistentă socială a Bisericii. În jurul anului 700 a fost numit Arhiepiscop al Cretei, de unde și numirea de Cretanul (în unele carți i se mai spune și Ierusalimiteanul, ca unul care și-a început activitatea în Sfânta Cetate).

Sfântul Andrei Cretanul a fost unul dintre primii și cei mai mari imnografi ai Bisericii de Răsărit. Opera sa capitală este Canonul cel mare, alcătuit spre sfârșitul vieții, cam la vremea când Sfântul Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, compunea Viața Sfintei Maria Egipteanca.

Canonul aghiografic e o specie de poezie cu forma fixă (cum ar fi, in poezia laică, sonetul sau glossa), iar numele îi vine de la grecescul kanon, care înseamnă "normă", "regulă", "principiu director". De obicei, el este alcatuit din nouă cântări (ode), după numărul celor nouă cete îngerești; fiecare din acestea cuprinde un numar de tropare (strofe), precedate de un irmos (care anunță tema troparelor) și urmate de un imn al Sfintei Treimi și un altul al Născătoarei de Dumnezeu. De regulă, canonul face parte din slujba de dimineață (utrenia) și e dedicat sfântului (sau sfinților) din ziua respectivă. Opera Sfantului Andrei Cretanul are o situație cu totul aparte. El se numește Canonul cel mare sau Marele Canon, pentru trei rațiuni principale: adâncimea gândirii, frumusețea expresiei și numarul troparelor (in total, 211). El a fost rânduit de Biserică în cartea de slujbe numita Triod (Trei-Ode), și anume la utrenia de joi în săptămîna a cincea din Postul Mare, adica la vremea când creștinii – monahi și mireni – trebuie să-și sporească efortul de purificare în așteptarea Patimilor și Învierii Domnului. Cu vremea s-a hotărît ca el, împărțit în patru segmente (și cu unele prescurtări) sa fie cântat – sau citit – și în prima săptamănă a Postului Mare, și anume în zilele de marți, miercuri, joi și vineri. 

În decursul timpului – dar tot în vechime – în Canonul Sfantului Andrei au fost intercalate și triodele (tricintarile) altor imnografi, Teodor si Iosif, anume la începutul cântărilor a patra, a opta și a noua, precum și imnurile dedicate Sfintei Maria Egipteanca (a cărei pomenire se face în Duminica imediat următoare) și Sfântului Andrei.

Tema centrala a Marelui Canon (ca, de altfel, a întregului Triod) este relația antinomică dintre bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. Daca El, la Înfricoșătoarea Judecată, îi va osândi la chinuri veșnice pe cei păcătoși, înseamnă ca e lipsit de bunătate; dacă, dimpotrivă, îi va ierta pe toți, fără nici o discriminare, înseamnă ca nu e drept. Creștinii care merg pe ultima variantă cad în deznădejde; cei care merg pe a doua cad în laxitate morala. 

Canonul Sfantul Andrei Criteanul, în cel mai autentic spirit ortodox, cultivă echilibrul: "Când ca un milostiv, vei ședea Judecator..." (ultimul tropar din cântarea a opta). Așadar, Dumnezeu judecă drept tocmai prin faptul că dreptatea e precedată de bunatate. Prin păcat, omul își prezumă osânda, dar prin credință speră în iertare. Credința omului însă se cere alimentată de conștiința păcatului și, prin urmare, de pocaință, dar fără ca prin aceasta el sa pretindă îndreptățire: "Cu toate ca a greșit, Mântuitorule, eu știu că Tu ești iubitor de oameni: lovești cu milă și Te milostivești fierbinte; pe cel ce plânge îl vezi, și ca un părinte alergi chemându-l la Tine pe fiul risipitor" (Cantare întâi, troparul 12). Sfântul Andrei și-a construit Canonul pe exemplele unor personaje - pozitive sau negative - din Vechiul și Noul Testament, acestea doua nemaifiind diacrone (desfășurate în timpul istoric), ci sincrone (convergînd către omul aspirant la mântuire). Î.P.S Bartolomeu ANANIA

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu