Școala Parohială "Sf. Stelian- ocrotitorul copiilor"

vineri, 22 februarie 2013

PROGRAM DE CITIRE A SFINTEI SCRIPTURI (BIBLIEI) ÎNTR-UN AN

IANUARIE
01 Facerea 1:1-2:25 Evanghelia după Matei 1:1-2:12 Psalmi 1:1-6 Proverbele lui Solomon 1:1-6   02 Facerea 3:1-4:26 Evanghelia după Matei 2:13-3:6 Psalmi 2:1-12 Proverbele lui Solomon 1:7-9
03 Facerea 5:1-7:24 Evanghelia după Matei 3:7-4:11 Psalmi 3:1-8 Proverbele lui Solomon 1:10-19   04 Facerea 8:1-10:32 Evanghelia după Matei 4:12-25 Psalmi 4:1-8 Proverbele lui Solomon 1:20-23
05 Facerea 11:1-13:4 Evanghelia după Matei 5:1-26 Psalmi 5:1-12 Proverbele lui Solomon 1:24-28   06 Facerea 13:5-15:21 Evanghelia după Matei 5:27-48 Psalmi 6:1-10 Proverbele lui Solomon 1:29-33
07 Facerea 16:1-18:15 Evanghelia după Matei 6:1-24 Psalmi 7:1-17 Proverbele lui Solomon 2:1-5   08 Facerea 18:16-19:38 Evanghelia după Matei 6:25-7:14 Psalmi 8:1-9 Proverbele lui Solomon 2:6-15
09 Facerea 20:1-22:24 Evanghelia după Matei 7:15-29 Psalmi 9:1-12 Proverbele lui Solomon 2:16-22   10 Facerea 23:1-24:51 Evanghelia după Matei 8:1-17 Psalmi 9:13-20 Proverbele lui Solomon 3:1-6
11 Facerea 24:52-26:16 Evanghelia după Matei 8:18-34 Psalmi 10:1-15 Proverbele lui Solomon 3:7-8   12 Facerea 26:17-27:46 Evanghelia după Matei 9:1-17 Psalmi 10:16-18 Proverbele lui Solomon 3:9-10
13 Facerea 28:1-29:35 Evanghelia după Matei 9:18-38 Psalmi 11:1-7 Proverbele lui Solomon 3:11-12   14 Facerea 30:1-31:16 Evanghelia după Matei 10:1-23 Psalmi 12:1-8 Proverbele lui Solomon 3:13-15
15 Facerea 31:17-32:12 Evanghelia după Matei 10:24-11:6 Psalmi 13:1-6 Proverbele lui Solomon 3:16-18   16 Facerea 32:13-34:31 Evanghelia după Matei 11:7-30 Psalmi 14:1-7 Proverbele lui Solomon 3:19-20
17 Facerea 35:1-36:43 Evanghelia după Matei 12:1-21 Psalmi 15:1-5 Proverbele lui Solomon 3:21-26   18 Facerea 37:1-38:30 Evanghelia după Matei 12:22-45 Psalmi 16:1-11 Proverbele lui Solomon 3:27-32
19 Facerea 39:1-41:16 Evanghelia după Matei 12:46-13:23 Psalmi 17:1-15 Proverbele lui Solomon 3:33-35   20 Facerea 41:17-42:17 Evanghelia după Matei 13:24-46 Psalmi 18:1-15 Proverbele lui Solomon 4:1-6
21 Facerea 42:18-43:34 Evanghelia după Matei 13:47-14:12 Psalmi 18:16-36 Proverbele lui Solomon 4:7-10   22 Facerea 44:1-45:28 Evanghelia după Matei 14:13-36 Psalmi 18:37-50 Proverbele lui Solomon 4:11-13
23 Facerea 46:1-47:31 Evanghelia după Matei 15:1-28 Psalmi 19:1-14 Proverbele lui Solomon 4:14-19   24 Facerea 48:1-49:33 Evanghelia după Matei 15:29-16:12 Psalmi 20:1-9 Proverbele lui Solomon 4:20-27
25 Facerea 50:1 - Ieşirea 2:10 Evanghelia după Matei 16:13-17:9 Psalmi 21:1-13 Proverbele lui Solomon 5:1-6   26 Ieşirea 2:11-3:22 Evanghelia după Matei 17:10-27 Psalmi 22:1-18 Proverbele lui Solomon 5:7-14
27 Ieşirea 4:1-5:21 Evanghelia după Matei 18:1-20 Psalmi 22:19-31 Proverbele lui Solomon 5:15-21   28 Ieşirea 5:22-7:25 Evanghelia după Matei 18:21-19:12 Psalmi 23:1-6 Proverbele lui Solomon 5:22-23
29 Ieşirea 8:1-9:35 Evanghelia după Matei 19:13-30 Psalmi 24:1-10 Proverbele lui Solomon 6:1-5   30 Ieşirea 10:1-12:13 Evanghelia după Matei 20:1-28 Psalmi 25:1-15 Proverbele lui Solomon 6:6-11
31 Ieşirea 12:14-13:16 Evanghelia după Matei 20:29-21:22 Psalmi 25:16-22 Proverbele lui Solomon 6:12-15      
FEBRUARIE
01 Ieşirea 13:17-15:18 Evanghelia după Matei 21:23-46 Psalmi 26:1-12 Proverbele lui Solomon 6:16-19      02 Ieşirea 15:19-17:7 Evanghelia după Matei 22:1-33 Psalmi 27:1-6 Proverbele lui Solomon 6:20-26
03 Ieşirea 17:8-19:15 Evanghelia după Matei 22:34-23:12 Psalmi 27:7-14 Proverbele lui Solomon 6:27-35      04 Ieşirea 19:16-21:21 Evanghelia după Matei 23:13-39 Psalmi 28:1-9 Proverbele lui Solomon 7:1-5
05 Ieşirea 21:22-23:13 Evanghelia după Matei 24:1-28 Psalmi 29:1-11 Proverbele lui Solomon 7:6-23      06 Ieşirea 23:14-25:40 Evanghelia după Matei 24:29-51 Psalmi 30:1-12 Proverbele lui Solomon 7:24-27
07 Ieşirea 26:1-27:21 Evanghelia după Matei 25:1-30 Psalmi 31:1-8 Proverbele lui Solomon 8:1-11      08 Ieşirea 28:1-43 Evanghelia după Matei 25:31-26:13 Psalmi 31:9-18 Proverbele lui Solomon 8:12-13
09 Ieşirea 29:1-30:10 Evanghelia după Matei 26:14-46 Psalmi 31:19-24 Proverbele lui Solomon 8:14-26      10 Ieşirea 30:11-31:18 Evanghelia după Matei 26:47-68 Psalmi 32:1-11 Proverbele lui Solomon 8:27-32
11 Ieşirea 32:1-33:23 Evanghelia după Matei 26:69-27:14 Psalmi 33:1-11 Proverbele lui Solomon 8:33-36      12 Ieşirea 34:1-35:9 Evanghelia după Matei 27:15-31 Psalmi 33:12-22 Proverbele lui Solomon 9:1-6
13 Ieşirea 35:10-36:38 Evanghelia după Matei 27:32-66 Psalmi 34:1-10 Proverbele lui Solomon 9:7-8      14 Ieşirea 37:1-38:31 Evanghelia după Matei 28:1-20 Psalmi 34:11-22 Proverbele lui Solomon 9:9-10
15 Ieşirea 39:1-40:38 Evanghelia după Marcu 1:1-28 Psalmi 35:1-16 Proverbele lui Solomon 9:11-12      16 Leviticul 1:1-3:17 Evanghelia după Marcu 1:29-2:12 Psalmi 35:17-28 Proverbele lui Solomon 9:13-18
17 Leviticul 4:1-5:19 Evanghelia după Marcu 2:13-3:6 Psalmi 36:1-12 Proverbele lui Solomon 10:1-2      18 Leviticul 6:1-7:27 Evanghelia după Marcu 3:7-30 Psalmi 37:1-11 Proverbele lui Solomon 10:3-4
19 Leviticul 7:28-9:6 Evanghelia după Marcu 3:31-4:25 Psalmi 37:12-29 Proverbele lui Solomon 10:5      20 Leviticul 9:7-10:20 Evanghelia după Marcu 4:26-5:20 Psalmi 37:30-40 Proverbele lui Solomon 10:6-7
21 Leviticul 11:1-12:8 Evanghelia după Marcu 5:21-43 Psalmi 38:1-22 Proverbele lui Solomon 10:8-9      22 Leviticul 13:1-59 Evanghelia după Marcu 6:1-29 Psalmi 39:1-13 Proverbele lui Solomon 10:10
23 Leviticul 14:1-57 Evanghelia după Marcu 6:30-56 Psalmi 40:1-10 Proverbele lui Solomon 10:11-12      24 Leviticul 15:1-16:28 Evanghelia după Marcu 7:1-23 Psalmi 40:11-17 Proverbele lui Solomon 10:13-14
25 Leviticul 16:29-18:30 Evanghelia după Marcu 7:24-8:10 Psalmi 41:1-13 Proverbele lui Solomon 10:15-16      26 Leviticul 19:1-20:21 Evanghelia după Marcu 8:11-38 Psalmi 42:1-11 Proverbele lui Solomon 10:17
27 Leviticul 20:22-22:16 Evanghelia după Marcu 9:1-29 Psalmi 43:1-5 Proverbele lui Solomon 10:18      28 Leviticul 22:17-23:44 Evanghelia după Marcu 9:30-10:12 Psalmi 44:1-8 Proverbele lui Solomon 10:19
MARTIE
01 Leviticul 24:1-25:46 Evanghelia după Marcu 10:13-31 Psalmi 44:9-26 Proverbele lui Solomon 10:20-21      02 Leviticul 25:47-27:13 Evanghelia după Marcu 10:32-52 Psalmi 45:1-17 Proverbele lui Solomon 10:22
03 Leviticul 27:14-Numerii 1:54 Evanghelia după Marcu 11:1-26 Psalmi 46:1-11 Proverbele lui Solomon 10:23      04 Numerii 2:1-3:51 Evanghelia după Marcu 11:27-12:17 Psalmi 47:1-9 Proverbele lui Solomon 10:24-25
05 Numerii 4:1-5:31 Evanghelia după Marcu 12:18-37 Psalmi 48:1-14 Proverbele lui Solomon 10:26      06 Numerii 6:1-7:89 Evanghelia după Marcu 12:38-13:13 Psalmi 49:1-20 Proverbele lui Solomon 10:27-28
07 Numerii 8:1-9:23 Evanghelia după Marcu 13:14-37 Psalmi 50:1-23 Proverbele lui Solomon 10:29-30      08 Numerii 10:1-11:23 Evanghelia după Marcu 14:1-21 Psalmi 51:1-19 Proverbele lui Solomon 10:31-32
09 Numerii 11:24-13:33 Evanghelia după Marcu 14:22-52 Psalmi 52:1-9 Proverbele lui Solomon 11:1-3      10 Numerii 14:1-15:16 Evanghelia după Marcu 14:53-72 Psalmi 53:1-6 Proverbele lui Solomon 11:4
11 Numerii 15:17-16:40 Evanghelia după Marcu 15:1-47 Psalmi 54:1-7 Proverbele lui Solomon 11:5-6      12 Numerii 16:41-18:32 Evanghelia după Marcu 16:1-20 Psalmi 55:1-23 Proverbele lui Solomon 11:7
13 Numerii 19:1-20:29 Evanghelia după Luca 1:1-25 Psalmi 56:1-13 Proverbele lui Solomon 11:8      14 Numerii 21:1-22:20 Evanghelia după Luca 1:26-56 Psalmi 57:1-11 Proverbele lui Solomon 11:9-11
15 Numerii 22:21-23:30 Evanghelia după Luca 1:57-80 Psalmi 58:1-11 Proverbele lui Solomon 11:12-13      16 Numerii 24:1-25:18 Evanghelia după Luca 2:1-35 Psalmi 59:1-17 Proverbele lui Solomon 11:14
17 Numerii 26:1-51 Evanghelia după Luca 2:36-52 Psalmi 60:1-12 Proverbele lui Solomon 11:15      18 Numerii 26:52-28:15 Evanghelia după Luca 3:1-22 Psalmi 61:1-8 Proverbele lui Solomon 11:16-17
19 Numerii 28;16-29:40 Evanghelia după Luca 3:23-38 Psalmi 62:1-12 Proverbele lui Solomon 11:18-19      20 Numerii 30:1-31:54 Evanghelia după Luca 4:1-30 Psalmi 63:1-11 Proverbele lui Solomon 11:20-21
21 Numerii 32:1-33:39 Evanghelia după Luca 4:31-5:11 Psalmi 64:1-10 Proverbele lui Solomon 11:22      22 Numerii 33:40-35:34 Evanghelia după Luca 5:12-28 Psalmi 65:1-13 Proverbele lui Solomon 11:23
23 Numerii 36:1-Deuteronomul 1:46 Evanghelia după Luca 5:29-6:11 Psalmi 66:1-20 Proverbele lui Solomon 11:24-26      24 Deuteronomul 2:1-3:29 Evanghelia după Luca 6:12-38 Psalmi 67:1-7 Proverbele lui Solomon 11:27
25 Deuteronomul 4:1-49 Evanghelia după Luca 6:39-7:10 Psalmi 68:1-18 Proverbele lui Solomon 11:28      26 Deuteronomul 5:1-6:25 Evanghelia după Luca 7:11-35 Psalmi 68:19-35 Proverbele lui Solomon 11:29-31
27 Deuteronomul 7:1-8:20 Evanghelia după Luca 7:36-8:3 Psalmi 69:1-18 Proverbele lui Solomon 12:1      28 Deuteronomul 9:1-10:22 Evanghelia după Luca 8:4-21 Psalmi 69:19-36 Proverbele lui Solomon 12:2-3
29 Deuteronomul 11:1-12:32 Evanghelia după Luca 8:22-39 Psalmi 70:1-5 Proverbele lui Solomon 12:4      30 Deuteronomul 13:1-15:23 Evanghelia după Luca 8:40-9:6 Psalmi 71:1-24 Proverbele lui Solomon 12:5-7
31 Deuteronomul 16:1-17:20 Evanghelia după Luca 9:7-27 Psalmi 72:1-20 Proverbele lui Solomon 12:8-9      
APRILIE
01 Deuteronomul 18:1-20:20 Evanghelia după Luca 9:28-50 Psalmi 73:1-28 Proverbele lui Solomon 12:10      02 Deuteronomul 21:1-22:30 Evanghelia după Luca 9:51-10:12 Psalmi 74:1-23 Proverbele lui Solomon 12:11
03 Deuteronomul 23:1-25:19 Evanghelia după Luca 10:13-37 Psalmi 75:1-10 Proverbele lui Solomon 12:12-14      04 Deuteronomul 26:1-27:26 Evanghelia după Luca 10:38-11:13 Psalmi 76:1-12 Proverbele lui Solomon 12:15-17
05 Deuteronomul 28:1-68 Evanghelia după Luca 11:14-36 Psalmi 77:1-20 Proverbele lui Solomon 12:18      06 Deuteronomul 29:1-30:20 Evanghelia după Luca 11:37-12:7 Psalmi 78:1-31 Proverbele lui Solomon 12:19-20
07 Deuteronomul 31:1-32:27 Evanghelia după Luca 12:8-34 Psalmi 78:32-55 Proverbele lui Solomon 12:21-23      08 Deuteronomul 32:28-52 Evanghelia după Luca 12:35-59 Psalmi 78:56-64 Proverbele lui Solomon 12:24
09 Deuteronomul 33:1-29 Evanghelia după Luca 13:1-21 Psalmi 78:65-72 Proverbele lui Solomon 12:25      10 Deuteronomul 34:1-Iosua Navi 2:24 Evanghelia după Luca 13:22-14:6 Psalmi 79:1-13 Proverbele lui Solomon 12:26
11 Iosua Navi 3:1-4:24 Evanghelia după Luca 14:7-35 Psalmi 80:1-19 Proverbele lui Solomon 12:27-28      12 Iosua Navi 5:1-7:15 Evanghelia după Luca 15:1-32 Psalmi 81:1-16 Proverbele lui Solomon 13:1
13 Iosua Navi 7:16-9:2 Evanghelia după Luca 16:1-18 Psalmi 82:1-8 Proverbele lui Solomon 13:2-3      14 Iosua Navi 9:3-10:43 Evanghelia după Luca 16:19-17:10 Psalmi 83:1-18 Proverbele lui Solomon 13:4
15 Iosua Navi 11:1-12:24 Evanghelia după Luca 17:11-37 Psalmi 84:1-12 Proverbele lui Solomon 13:5-6      16 Iosua Navi 13:1-14:15 Evanghelia după Luca 18:1-17 Psalmi 85:1-13 Proverbele lui Solomon 13:7-8
17 Iosua Navi 15:1-63 Evanghelia după Luca 18:18-43 Psalmi 86:1-17 Proverbele lui Solomon 13:9-10      18 Iosua Navi 16:1-18:28 Evanghelia după Luca 19:1-27 Psalmi 87:1-7 Proverbele lui Solomon 13:11
19 Iosua Navi 19:1-20:9 Evanghelia după Luca 19:28-48 Psalmi 88:1-18 Proverbele lui Solomon 13:12-14      20 Iosua Navi 21:1-22:20 Evanghelia după Luca 20:1-26 Psalmi 89:1-13 Proverbele lui Solomon 13:15-16
21 Iosua Navi 22:21-23:16 Evanghelia după Luca 20:27-47 Psalmi 89:14-37 Proverbele lui Solomon 13:17-19      22 Iosua Navi 24:1-33 Evanghelia după Luca 21:1-28 Psalmi 89:38-52 Proverbele lui Solomon 13:20-23
23 Judecători 1:1-2:9 Evanghelia după Luca 21:29-22:13 Psalmi 90:1-91:16 Proverbele lui Solomon 13:24-25      24 Judecători 2:10-3:31 Evanghelia după Luca 22:14-34 Psalmi 92:1-93:5 Proverbele lui Solomon 14:1-2
25 Judecători 4:1-5:31 Evanghelia după Luca 22:35-53 Psalmi 94:1-23 Proverbele lui Solomon 14:3-4      26 Judecători 6:1-40 Evanghelia după Luca 22:54-23:12 Psalmi 95:1-96:13 Proverbele lui Solomon 14:5-6
27 Judecători 7:1-8:17 Evanghelia după Luca 23:13-43 Psalmi 97:1-98:9 Proverbele lui Solomon 14:7-8      28 Judecători 8:18-9:21 Evanghelia după Luca 23:44-24:12 Psalmi 99:1-9 Proverbele lui Solomon 14:9-10
29 Judecători 9:22-10:18 Evanghelia după Luca 24:13-53 Psalmi 100:1-5 Proverbele lui Solomon 14:11-12      30 Judecători 11:1-12:15 Evanghelia după Ioan 1:1-28 Psalmi 101:1-8 Proverbele lui Solomon 14:13-14
MAI
01 Judecători 13:1-14:20 Evanghelia după Ioan 1:29-51 Psalmi 102:1-28 Proverbele lui Solomon 14:15-16      02 Judecători 15:1-16:31 Evanghelia după Ioan 2:1-25 Psalmi 103:1-22 Proverbele lui Solomon 14:17-19
03 Judecători 17:1-18:31 Evanghelia după Ioan 3:1-21 Psalmi 104:1-23 Proverbele lui Solomon 14:20-21      04 Judecători 19:1-20:48 Evanghelia după Ioan 3:22-4:3 Psalmi 104:24-35 Proverbele lui Solomon 14:22-24
05 Judecători 21:1-Rut 1:22 Evanghelia după Ioan 4:4-42 Psalmi 105:1-15 Proverbele lui Solomon 14:25      06 Rut 2:1-4:22 Evanghelia după Ioan 4:43-54 Psalmi 105:16-36 Proverbele lui Solomon 14:26-27
07 1 Regi 1:1-2:21 Evanghelia după Ioan 5:1-23 Psalmi 105:37-45 Proverbele lui Solomon 14:28-29      08 1 Regi 2:22-4:22 Evanghelia după Ioan 5:24-47 Psalmi 106:1-12 Proverbele lui Solomon 14:30-31
09 1 Regi 5:1-7:17 Evanghelia după Ioan 6:1-21 Psalmi 106:13-31 Proverbele lui Solomon 14:32-33      10 1 Regi 8:1-9:27 Evanghelia după Ioan 6:22-42 Psalmi 106:32-48 Proverbele lui Solomon 14:34-35
11 1 Regi 10:1-11:15 Evanghelia după Ioan 6:43-71 Psalmi 107:1-43 Proverbele lui Solomon 15:1-3      12 1 Regi 12:1-13:23 Evanghelia după Ioan 7:1-30 Psalmi 108:1-13 Proverbele lui Solomon 15:4
13 1 Regi 14:1-52 Evanghelia după Ioan 7:31-53 Psalmi 109:1-31 Proverbele lui Solomon 15:5-7      14 1 Regi 15:1-16:23 Evanghelia după Ioan 8:1-20 Psalmi 110:1-7 Proverbele lui Solomon 15:8-10
15 1 Regi 17:1-18:4 Evanghelia după Ioan 8:21-30 Psalmi 111:1-10 Proverbele lui Solomon 15:11      16 1 Regi 18:5-19:24 Evanghelia după Ioan 8:31-59 Psalmi 112:1-10 Proverbele lui Solomon 15:12-14
17 1 Regi 20:1-21:15 Evanghelia după Ioan 9:1-41 Psalmi 113:1-114:8 Proverbele lui Solomon 15:15-17      18 1 Regi 22:1-23:29 Evanghelia după Ioan 10:1-21 Psalmi 115:1-18 Proverbele lui Solomon 15:18-19
19 1 Regi 24:1-25:44 Evanghelia după Ioan 10:22-42 Psalmi 116:1-19 Proverbele lui Solomon 15:20-21      20 1 Regi 26:1-28:25 Evanghelia după Ioan 11:1-54 Psalmi 117:1-2 Proverbele lui Solomon 15:22-23
21 1 Regi 29:1-31:13 Evanghelia după Ioan 11:55-12:19 Psalmi 118:1-18 Proverbele lui Solomon 15:24-26      22 2 Regi 1:1-2:11 Evanghelia după Ioan 12:20-50 Psalmi 118:19-29 Proverbele lui Solomon 15:27-28
23 2 Regi 2:12-3:39 Evanghelia după Ioan 13:1-30 Psalmi 119:1-16 Proverbele lui Solomon 15:29-30      24 2 Regi 4:1-6:23 Evanghelia după Ioan 13:31-14:14 Psalmi 119:17-32 Proverbele lui Solomon 15:31-32
25 2 Regi 7:1-8:18 Evanghelia după Ioan 14:15-31 Psalmi 119:33-48 Proverbele lui Solomon 15:33      26 2 Regi 9:1-11:27 Evanghelia după Ioan 15:1-27 Psalmi 119:49-64 Proverbele lui Solomon 16:1-3
27 2 Regi 12:1-31 Evanghelia după Ioan 16:1-33 Psalmi 119:65-80 Proverbele lui Solomon 16:4-5      28 2 Regi 13:1-39 Evanghelia după Ioan 17:1-26 Psalmi 119:81-96 Proverbele lui Solomon 16:6-7
29 2 Regi 14:1-15:22 Evanghelia după Ioan 18:1-24 Psalmi 119:97-112 Proverbele lui Solomon 16:8-9      30 2 Regi 15:23-16:23 Evanghelia după Ioan 18:25-19:22 Psalmi 119:113-128 Proverbele lui Solomon 16:10-11
31 2 Regi 17:1-29 Evanghelia după Ioan 19:23-42 Psalmi 119:129-152 Proverbele lui Solomon 16:12-13      
IUNIE
01 2 Regi 18:1-19:10 Evanghelia după Ioan 20:1-31 Psalmi 119:153-176 Proverbele lui Solomon 16:14-15      02 2 Regi 19:11-20:13 Evanghelia după Ioan 21:1-25 Psalmi 120:1-7 Proverbele lui Solomon 16:16-17
03 2 Regi 20:14-21:22 Faptele Apostolilor 1:1-26 Psalmi 121:1-8 Proverbele lui Solomon 16:18      04 2 Regi 22:1-23:23 Faptele Apostolilor 2:1-47 Psalmi 122:1-9 Proverbele lui Solomon 16:19-20
05 2 Regi 23:24-24:25 Faptele Apostolilor 3:1-26 Psalmi 123:1-4 Proverbele lui Solomon 16:21-23      06 3 Regi 1:1-53 Faptele Apostolilor 4:1-37 Psalmi 124:1-8 Proverbele lui Solomon 16:24
07 3 Regi 2:1-3:2 Faptele Apostolilor 5:1-42 Psalmi 125:1-5 Proverbele lui Solomon 16:25      08 3 Regi 3:3-4:34 Faptele Apostolilor 6:1-15 Psalmi 126:1-6 Proverbele lui Solomon 16:26-27
09 3 Regi 5:1-6:38 Faptele Apostolilor 7:1-29 Psalmi 127:1-5 Proverbele lui Solomon 16:28-30      10 3 Regi 7:1-50 Faptele Apostolilor 7:30-50 Psalmi 128:1-6 Proverbele lui Solomon 16:31-33
11 3 Regi 8:1-66 Faptele Apostolilor 7:51-8:13 Psalmi 129:1-8 Proverbele lui Solomon 17:1      12 3 Regi 9:1-10:29 Faptele Apostolilor 8:14-40 Psalmi 130:1-8 Proverbele lui Solomon 17:2-3
13 3 Regi 11:1-12:19 Faptele Apostolilor 9:1-25 Psalmi 131:1-3 Proverbele lui Solomon 17:4-5      14 3 Regi 12:20-13:34 Faptele Apostolilor 9:26-43 Psalmi 132:1-18 Proverbele lui Solomon 17:6
15 3 Regi 14:1-15:24 Faptele Apostolilor 10:1-23 Psalmi 133:1-3 Proverbele lui Solomon 17:7-8      16 3 Regi 15:25-17:24 Faptele Apostolilor 10:24-48 Psalmi 134:1-3 Proverbele lui Solomon 17:9-11
17 3 Regi 18:1-46 Faptele Apostolilor 11:1-30 Psalmi 135:1-21 Proverbele lui Solomon 17:12-13      18 3 Regi 19:1-21 Faptele Apostolilor 12:1-23 Psalmi 136:1-26 Proverbele lui Solomon 17:14-15
19 3 Regi 20:1-21:29 Faptele Apostolilor 12:24-13:15 Psalmi 137:1-9 Proverbele lui Solomon 17:16      20 3 Regi 22:1-53 Faptele Apostolilor 13:16-41 Psalmi 138:1-8 Proverbele lui Solomon 17:17-18
21 4 Regi 1:1-2:25 Faptele Apostolilor 13:42-14:7 Psalmi 139:1-24 Proverbele lui Solomon 17:19-21      22 4 Regi 3:1-4:17 Faptele Apostolilor 14:8-28 Psalmi 140:1-13 Proverbele lui Solomon 17:22
23 4 Regi 4:18-5:27 Faptele Apostolilor 15:1-35 Psalmi 141:1-10 Proverbele lui Solomon 17:23      24 4 Regi 6:1-7:20 Faptele Apostolilor 15:36-16:15 Psalmi 142:1-7 Proverbele lui Solomon 17:24-25
25 4 Regi 8:1-9:13 Faptele Apostolilor 16:16-40 Psalmi 143:1-12 Proverbele lui Solomon 17:26      26 4 Regi 9:14-10:31 Faptele Apostolilor 17:1-34 Psalmi 144:1-15 Proverbele lui Solomon 17:27-28
27 4 Regi 10:32-12:21 Faptele Apostolilor 18:1-22 Psalmi 145:1-21 Proverbele lui Solomon 18:1      28 4 Regi 13:1-14:29 Faptele Apostolilor 18:23-19:12 Psalmi 146:1-10 Proverbele lui Solomon 18:2-3
29 4 Regi 15:1-16:20 Faptele Apostolilor 19:13-41 Psalmi 147:1-20 Proverbele lui Solomon 18:4-5      30 4 Regi 17:1-18:12 Faptele Apostolilor 20:1-38 Psalmi 148:1-14 Proverbele lui Solomon 18:6-7
 IULIE
01 4 Regi 18:13-19:37 Faptele Apostolilor 21:1-17 Psalmi 149:1-9 Proverbele lui Solomon 18:8      02 4 Regi 20:1-22:2 Faptele Apostolilor 21:18-36 Psalmi 150:1-6 Proverbele lui Solomon 18:9-10
03 4 Regi 22:3-23:30 Faptele Apostolilor 21:37-22:16 Psalmi 1:1-6 Proverbele lui Solomon 18:11-12      04 4 Regi 23:31-25:30 Faptele Apostolilor 22:17-23:10 Psalmi 2:1-12 Proverbele lui Solomon 18:13
05 1 Paralipomena 1:1-2:17 Faptele Apostolilor 23:11-35 Psalmi 3:1-8 Proverbele lui Solomon 18:14-15      06 1 Paralipomena 2:18-4:4 Faptele Apostolilor 24:1-27 Psalmi 4:1-8 Proverbele lui Solomon 18:16-18
07 1 Paralipomena 4:5-5:17 Faptele Apostolilor 25:1-27 Psalmi 5:1-12 Proverbele lui Solomon 18:19      08 1 Paralipomena 5:18-6:81 Faptele Apostolilor 26:1-32 Psalmi 6:1-10 Proverbele lui Solomon 18:20-21
09 1 Paralipomena 7:1-8:40 Faptele Apostolilor 27:1-20 Psalmi 7:1-17 Proverbele lui Solomon 18:22      10 1 Paralipomena 9:1-10:14 Faptele Apostolilor 27:21-44 Psalmi 8:1-9 Proverbele lui Solomon 18:23-24
11 1 Paralipomena 11:1-12:18 Faptele Apostolilor 28:1-31 Psalmi 9:1-12 Proverbele lui Solomon 19:1-3      12 1 Paralipomena 12:19-14:17 Romani 1:1-17 Psalmi 9:13-20 Proverbele lui Solomon 19:4-5
13 1 Paralipomena 15:1-16:36 Romani 1:18-32 Psalmi 10:1-15 Proverbele lui Solomon 19:6-7      14 1 Paralipomena 16:37-18:17 Romani 2:1-24 Psalmi 10:16-18 Proverbele lui Solomon 19:8-9
15 1 Paralipomena 19:1-21:30 Romani 2:25-3:8 Psalmi 11:1-7 Proverbele lui Solomon 19:10-12      16 1 Paralipomena 22:1-23:32 Romani 3:9-31 Psalmi 12:1-8 Proverbele lui Solomon 19:13-14
17 1 Paralipomena 24:1-26:11 Romani 4:1-12 Psalmi 13:1-6 Proverbele lui Solomon 19:15-16      18 1 Paralipomena 26:12-27:34 Romani 4:13-5:5 Psalmi 14:1-7 Proverbele lui Solomon 19:17
19 1 Paralipomena 28:1-29:30 Romani 5:6-21 Psalmi 15:1-5 Proverbele lui Solomon 19:18-19      20 2 Paralipomena 1:1-3:17 Romani 6:1-23 Psalmi 16:1-11 Proverbele lui Solomon 19:20-21
21 2 Paralipomena 4:1-6:11 Romani 7:1-13 Psalmi 17:1-15 Proverbele lui Solomon 19:22-23      22 2 Paralipomena 6:12-8:10 Romani 7:14-8:8 Psalmi 18:1-15 Proverbele lui Solomon 19:24-25
23 2 Paralipomena 8:11-10:19 Romani 8:9-25 Psalmi 18:16-36 Proverbele lui Solomon 19:26      24 2 Paralipomena 11:1-13:22 Romani 8:26-39 Psalmi 18:37-50 Proverbele lui Solomon 19:27-29
25 2 Paralipomena 14:1-16:14 Romani 9:1-24 Psalmi 19:1-14 Proverbele lui Solomon 20:1      26 2 Paralipomena 17:1-18:34 Romani 9:25-10:13 Psalmi 20:1-9 Proverbele lui Solomon 20:2-3
27 2 Paralipomena 19:1-20:37 Romani 10:14-11:12 Psalmi 21:1-13 Proverbele lui Solomon 20:4-6      28 2 Paralipomena 21:1-23:21 Romani 11:13-36 Psalmi 22:1-18 Proverbele lui Solomon 20:7
29 2 Paralipomena 24:1-25:28 Romani 12:1-21 Psalmi 22:19-31 Proverbele lui Solomon 20:8-10      30 2 Paralipomena 26:1-28:27 Romani 13:1-14 Psalmi 23:1-6 Proverbele lui Solomon 20:11
31 2 Paralipomena 29:1-36 Romani 14:1-23 Psalmi 24:1-10 Proverbele lui Solomon 20:12         
AUGUST
01 2 Paralipomena 30:1-31:21 Romani 15:1-22 Psalmi 25:1-15 Proverbele lui Solomon 20:13-15      02 2 Paralipomena 32:1-33:13 Romani 15:23-16:9 Psalmi 25:16-22 Proverbele lui Solomon 20:16-18
03 2 Paralipomena 33:14-34:33 Romani 16:10-27 Psalmi 26:1-12 Proverbele lui Solomon 20:19      04 2 Paralipomena 35:1-36:23 1 Corinteni 1:1-17 Psalmi 27:1-6 Proverbele lui Solomon 20:20-21
05 Ezdra 1:1-2:70 1 Corinteni 1:18-2:5 Psalmi 27:7-14 Proverbele lui Solomon 20:22-23      06 Ezdra 3:1-4:23 1 Corinteni 2:6-3:4 Psalmi 28:1-9 Proverbele lui Solomon 20:24-25
07 Ezdra 4:24-6:22 1 Corinteni 3:5-23 Psalmi 29:1-11 Proverbele lui Solomon 20:26-27      08 Ezdra 7:1-8:20 1 Corinteni 4:1-21 Psalmi 30:1-12 Proverbele lui Solomon 20:28-30
09 Ezdra 8:21-9:15 1 Corinteni 5:1-13 Psalmi 31:1-8 Proverbele lui Solomon 21:1-2      10 Ezdra 10:1-44 1 Corinteni 6:1-20 Psalmi 31:9-18 Proverbele lui Solomon 21:3
11 Neemia 1:1-3:14 1 Corinteni 7:1-24 Psalmi 31:19-24 Proverbele lui Solomon 21:4      12 Neemia 3:15-5:13 1 Corinteni 7:25-40 Psalmi 32:1-11 Proverbele lui Solomon 21:5-7
13 Neemia 5:14-7:73 1 Corinteni 8:1-13 Psalmi 33:1-11 Proverbele lui Solomon 21:8-10      14 Neemia 7:73-9:21 1 Corinteni 9:1-18 Psalmi 33:12-22 Proverbele lui Solomon 21:11-12
15 Neemia 9:22-10:39 1 Corinteni 9:19-10:13 Psalmi 34:1-10 Proverbele lui Solomon 21;13      16 Neemia 11:1-12:26 1 Corinteni 10:14-33 Psalmi 34:11-22 Proverbele lui Solomon 21;14-16
17 Neemia 12:27-13:31 1 Corinteni 11:1-16 Psalmi 35:1-16 Proverbele lui Solomon 21:17-18      18 Estera 1:1-3:15 1 Corinteni 11:17-34 Psalmi 35:17-28 Proverbele lui Solomon 21:19-20
19 Estera 4:1-7:10 1 Corinteni 12:1-26 Psalmi 36:1-12 Proverbele lui Solomon 21:21-22      20 Estera 8:1-10:3 1 Corinteni 12:27-13:13 Psalmi 37:1-11 Proverbele lui Solomon 21:23-24
21 Iov 1:1-3:26 1 Corinteni 14:1-17 Psalmi 37:12-29 Proverbele lui Solomon 21:25-26      22 Iov 4:1-7:21 1 Corinteni 14:18-40 Psalmi 37:30-40 Proverbele lui Solomon 21:27
23 Iov 8:1-11:20 1 Corinteni 15:1-28 Psalmi 38:1-22 Proverbele lui Solomon 21:28-29      24 Iov 12:1-15:35 1 Corinteni 15:29-58 Psalmi 39:1-13 Proverbele lui Solomon 21:30-31
25 Iov 16:1-19:29 1 Corinteni 16:1-24 Psalmi 40:1-10 Proverbele lui Solomon 22:1      26 Iov 20:1-22:30 2 Corinteni 1:1-11 Psalmi 40:11-17 Proverbele lui Solomon 22:2-4
27 Iov 23:1-27:23 2 Corinteni 1:12-2:11 Psalmi 41:1-13 Proverbele lui Solomon 22:5-6      28 Iov 28:1-30:31 2 Corinteni 2:12-17 Psalmi 42:1-11 Proverbele lui Solomon 22:7
29 Iov 31:1-33:33 2 Corinteni 3:1-18 Psalmi 43:1-5 Proverbele lui Solomon 22:8-9      30 Iov 34:1-36:33 2 Corinteni 4:1-12 Psalmi 44:1-8 Proverbele lui Solomon 22:10-12
31 Iov 37:1-39:30 2 Corinteni 4:13-5:10 Psalmi 44:9-26 Proverbele lui Solomon 22:13          
SEPTEMBRIE
01 Iov 40:1-42:17 2 Corinteni 5:11-21 Psalmi 45:1-17 Proverbele lui Solomon 22:14      02 Eclesiastul 1:1-3:22 2 Corinteni 6:1-13 Psalmi 46:1-11 Proverbele lui Solomon 22:15
03 Eclesiastul 4:1-6:12 2 Corinteni 6:14-7:7 Psalmi 47:1-9 Proverbele lui Solomon 22:16      04 Eclesiastul 7:1-9:18 2 Corinteni 7:8-16 Psalmi 48:1-14 Proverbele lui Solomon 22:17-19
05 Eclesiastul 10:1-12:14 2 Corinteni 8;1-15 Psalmi 49:1-20 Proverbele lui Solomon 22:20-21      06 Cântarea Cântărilor 1:1-4:16 2 Corinteni 8:16-24 Psalmi 50:1-23 Proverbele lui Solomon 22;22-23
07 Cântarea Cântărilor 5:1-8:14 2 Corinteni 9:1-15 Psalmi 51:1-19 Proverbele lui Solomon 22:24-25      08 Isaia 1:1-2:22 2 Corinteni 10:1-18 Psalmi 52:1-9 Proverbele lui Solomon 22:26-27
09 Isaia 3:1-5:30 2 Corinteni 11:1-15 Psalmi 53:1-6 Proverbele lui Solomon 22:28-29      10 Isaia 6:1-7:25 2 Corinteni 11:16-33 Psalmi 54:1-7 Proverbele lui Solomon 23:1-3
11 Isaia 8:1-9:21 2 Corinteni 12:1-10 Psalmi 55:1-23 Proverbele lui Solomon 23:4-5      12 Isaia 10:1-11:16 2 Corinteni 12;11-21 Psalmi 56:1-13 Proverbele lui Solomon 23:6-8
13 Isaia 12:1-14:32 2 Corinteni 13:1-14 Psalmi 57:1-11 Proverbele lui Solomon 23:9-11      14 Isaia 15:1-18:7 Galateni 1:1-24 Psalmi 58:1-11 Proverbele lui Solomon 23:12
15 Isaia 19:1-21:17 Galateni 2:1-16 Psalmi 59:1-17 Proverbele lui Solomon 23:13-14      16 Isaia 22:1-24:23 Galateni 2:17-3:9 Psalmi 60:1-12 Proverbele lui Solomon 23:15-16
17 Isaia 25:1-28:13 Galateni 3:10-22 Psalmi 61:1-8 Proverbele lui Solomon 23:17-18      18 Isaia 28:14-30:11 Galateni 3:23-4:31 Psalmi 62:1-12 Proverbele lui Solomon 23;19-21
19 Isaia 30:12-33:9 Galateni 5:1-12 Psalmi 63:1-11 Proverbele lui Solomon 23:22      20 Isaia 33:10-36:22 Galateni 5:13-26 Psalmi 64:1-10 Proverbele lui Solomon 23:23
21 Isaia 37:1-38:22 Galateni 6:1-18 Psalmi 65:1-13 Proverbele lui Solomon 23:24      22 Isaia 39:1-41:16 Efeseni 1:1-23 Psalmi 66:1-20 Proverbele lui Solomon 23:25-28
23 Isaia 41:17-43:13 Efeseni 2:1-22 Psalmi 67;1-7 Proverbele lui Solomon 23:29-35      24 Isaia 43:14-45:10 Efeseni 3:1-21 Psalmi 68:1-18 Proverbele lui Solomon 24:1-2
25 Isaia 45;11-48:11 Efeseni 4:1-16 Psalmi 68:19-35 Proverbele lui Solomon 24:3-4      26 Isaia 48:12-50:11 Efeseni 4:17-32 Psalmi 69:1-18 Proverbele lui Solomon 24:5-6
27 Isaia 51:1-53:12 Efeseni 5:1-33 Psalmi 69:19-36 Proverbele lui Solomon 24:7      28 Isaia 54:1-57:14 Efeseni 6:1-24 Psalmi 70:1-5 Proverbele lui Solomon 24:8
29 Isaia 57:15-59:21 Filipeni 1:1-26 Psalmi 71:1-24 Proverbele lui Solomon 24:9-10      30 Isaia 60:1-62:5 Filipeni 1:27-2:18 Psalmi 72:1-20 Proverbele lui Solomon 24:11-12
OCTOMBRIE
 
 
 
 
 
 
 
 
01 Isaia 62:6-65:25 Filipeni 2:19-3:3 Psalmi 73:1-28 Proverbele lui Solomon 24:13-14      02 Isaia 66:1-24 Filipeni 3:4-21 Psalmi 74:1-23 Proverbele lui Solomon 24:15-16
03 Ieremia 1:1-2:30 Filipeni 4:1-23 Psalmi 75:1-10 Proverbele lui Solomon 24:17-20      04 Ieremia 2:31-4:18 Coloseni 1:1-17 Psalmi 76:1-12 Proverbele lui Solomon 24:21-22
05 Ieremia 4:19-6:15 Coloseni 1:18-2:7 Psalmi 77:1-20 Proverbele lui Solomon 24:23-25      06 Ieremia 6:16-8:7 Coloseni 2:8-23 Psalmi 78:1-31 Proverbele lui Solomon 24:26
07 Ieremia 8:8-9:26 Coloseni 3:1-17 Psalmi 78:32-55 Proverbele lui Solomon 24:27      08 Ieremia 10:1-11:23 Coloseni 3:18-4:18 Psalmi 78:56-72 Proverbele lui Solomon 24:28-29
09 Ieremia 12:1-14:10 1 Tesaloniceni 1:1-2:8 Psalmi 79:1-13 Proverbele lui Solomon 24:30-34      10 Ieremia 14:11-16:15 1 Tesaloniceni 2:9-3:13 Psalmi 80:1-19 Proverbele lui Solomon 25:1-5
11 Ieremia 16:16-18:23 1 Tesaloniceni 4:1-5:3 Psalmi 81:1-16 Proverbele lui Solomon 25:6-8      12 Ieremia 19:1-21:14 1 Tesaloniceni 5:4-28 Psalmi 82:1-8 Proverbele lui Solomon 25:9-10
13 Ieremia 22:1-23:20 2 Tesaloniceni 1:1-12 Psalmi 83:1-18 Proverbele lui Solomon 25:11-14      14 Ieremia 23:21-25:38 2 Tesaloniceni 2:1-17 Psalmi 84:1-12 Proverbele lui Solomon 25:15
15 Ieremia 26:1-27:22 2 Tesaloniceni 3:1-18 Psalmi 85:1-13 Proverbele lui Solomon 25:16      16 Ieremia 28:1-29:32 1 Timotei 1:1-20 Psalmi 86:1-17 Proverbele lui Solomon 25;17
17 Ieremia 30:1-31:26 1 Timotei 2:1-15 Psalmi 87:1-7 Proverbele lui Solomon 25:18-19      18 Ieremia 31:27-32;44 1 Timotei 3:1-16 Psalmi 88:1-18 Proverbele lui Solomon 25:20-22
19 Ieremia 33:1-34:22 1 Timotei 4:1-16 Psalmi 89:1-13 Proverbele lui Solomon 25:23-24      20 Ieremia 35:1-36:32 1 Timotei 5:1-25 Psalmi 89:14-37 Proverbele lui Solomon 25:25-27
21 Ieremia 37:1-38:28 1 Timotei 6:1-21 Psalmi 89:38-52 Proverbele lui Solomon 25:28      22 Ieremia 39:1-41:18 2 Timotei 1:1-18 Psalmi 90:1-91:16 Proverbele lui Solomon 26:1-2
23 Ieremia 42:1-44:23 2 Timotei 2:1-21 Psalmi 92:1-93 Proverbele lui Solomon 26:3-5      24 Ieremia 44:24-47:7 2 Timotei 2:22-3:17 Psalmi 94:1-23 Proverbele lui Solomon 26:6-8
25 Ieremia 48:1-49:22 2 Timotei 4:1-22 Psalmi 95:1-96:13 Proverbele lui Solomon 26:9-12      26 Ieremia 49:23-50:46 Tit 1:1-16 Psalmi 97:1-98:9 Proverbele lui Solomon 26:13-16
27 Ieremia 51:1-53 Tit 2:1-15 Psalmi 99:1-9 Proverbele lui Solomon 26:17      28 Ieremia 51:54-52:34 Tit 3:1-15 Psalmi 100:1-5 Proverbele lui Solomon 26:18-19
29 Plângerile lui Ieremia 1:1-2:22 Filimon 1:1-25 Psalmi 101:1-8 Proverbele lui Solomon 26:20      30 Plângerile lui Ieremia 3:1-66 Evrei 1:1-14 Psalmi 102:1-28 Proverbele lui Solomon 26:21-22
31 Plângerile lui Ieremia 4:1-5:22 Evrei 2:1-18 Psalmi 103:1-22 Proverbele lui Solomon 26:23      
NOIEMBRIE
01 Iezechiel 1:1-3:15 Evrei 3:1-19 Psalmi 104:1-23 Proverbele lui Solomon 26:24-26      02 Iezechiel 3:16-6:14 Evrei 4:1-16 Psalmi 104:24-35 Proverbele lui Solomon 26:27
03 Iezechiel 7:1-9:11 Evrei 5:1-14 Psalmi 105:1-15 Proverbele lui Solomon 26:28      04 Iezechiel 10:1-11:25 Evrei 6:1-20 Psalmi 105:16-36 Proverbele lui Solomon 27:1-2
05 Iezechiel 12:1-14:11 Evrei 7:1-17 Psalmi 105:37-45 Proverbele lui Solomon 27:3      06 Iezechiel 14:12-16:41 Evrei 7:18-28 Psalmi 106:1-12 Proverbele lui Solomon 27:4-6
07 Iezechiel 16:42-17:24 Evrei 8:1-13 Psalmi 106:13-31 Proverbele lui Solomon 27:7-9      08 Iezechiel 18:1-19:14 Evrei 9:1-10 Psalmi 106:32-48 Proverbele lui Solomon 27:10
09 Iezechiel 20:1-49 Evrei 9:11-28 Psalmi 107:1-43 Proverbele lui Solomon 27:11      10 Iezechiel 21:1-22:31 Evrei 10:1-17 Psalmi 108:1-13 Proverbele lui Solomon 27:12
11 Iezechiel 23:1-49 Evrei 10:18-39 Psalmi 109:1-31 Proverbele lui Solomon 27:13      12 Iezechiel 24:1-26:21 Evrei 11:1-16 Psalmi 110:1-7 Proverbele lui Solomon 27:14
13 Iezechiel 27:1-28:26 Evrei 11:17-31 Psalmi 111:1-10 Proverbele lui Solomon 27:15-16      14 Iezechiel 29:1-30:26 Evrei 11:32-12:13 Psalmi 112:1-10 Proverbele lui Solomon 27:17
15 Iezechiel 31:1-32:32 Evrei 12:14-29 Psalmi 113:1-114:8 Proverbele lui Solomon 27:18-20      16 Iezechiel 33:1-34:31 Evrei 13:1-25 Psalmi 115:1-18 Proverbele lui Solomon 27:21-22
17 Iezechiel 35:1-36:38 Iacob 1:1-18 Psalmi 116:1-19 Proverbele lui Solomon 27:23-27      18 Iezechiel 37:1-38:23 Iacob 1:19-2:17 Psalmi 117:1-2 Proverbele lui Solomon 28:1
19 Iezechiel 39:1-40:27 Iacob 2:18-3:18 Psalmi 118:1-18 Proverbele lui Solomon 28:2      20 Iezechiel 40:28-41:26 Iacob 4:1-17 Psalmi 118:19-29 Proverbele lui Solomon 28:3-5
21 Iezechiel 42:1-43:27 Iacob 5:1-20 Psalmi 119:1-16 Proverbele lui Solomon 28:6-7      22 Iezechiel 44:1-45:12 1 Petru 1:1-12 Psalmi 119:17-32 Proverbele lui Solomon 28:8-10
23 Iezechiel 45:13-46:24 1 Petru 1:13-2:10 Psalmi 119:33-48 Proverbele lui Solomon 28:11      24 Iezechiel 47:1-48:35 1 Petru 2:11-3:7 Psalmi 119:49-64 Proverbele lui Solomon 28:12-13
25 Daniel 1:1-2:23 1 Petru 3:8-4:6 Psalmi 119:65-80 Proverbele lui Solomon 28:14      26 Daniel 2:24-3:30 1 Petru 4:7-5:14 Psalmi 119:81-96 Proverbele lui Solomon 28:15-16
27 Daniel 4:1-37 2 Petru 1:1-21 Psalmi 119:97-112 Proverbele lui Solomon 28:17-18      28 Daniel 5:1-31 2 Petru 2:1-22 Psalmi 119:113-128 Proverbele lui Solomon 28:19-20
29 Daniel 6:1-28 2 Petru 3:1-18 Psalmi 119:129-152 Proverbele lui Solomon 28:21-22      30 Daniel 7:1-28 1 Evanghelia după Ioan 1:1-10 Psalmi 119:153-176 Proverbele lui Solomon 28:23-24
DECEMBRIE
01 Daniel 8:1-27 1 Evanghelia după Ioan 2:1-17 Psalmi 120:1-7 Proverbele lui Solomon 28:25-26      02 Daniel 9:1-11:1 1 Evanghelia după Ioan 2:18-3:6 Psalmi 121:1-8 Proverbele lui Solomon 28:27-28
03 Daniel 11:2-35 1 Evanghelia după Ioan 3:7-24 Psalmi 122:1-9 Proverbele lui Solomon 29:1      04 Daniel 11:36-12:13 1 Evanghelia după Ioan 4:1-21 Psalmi 123:1-4 Proverbele lui Solomon 29:2-4
05 Osea 1:1-3:5 1 Evanghelia după Ioan 5:1-21 Psalmi 124:1-8 Proverbele lui Solomon 29:5-8      06 Osea 4:1-5:15 2 Evanghelia după Ioan 1:1-13 Psalmi 125:1-5 Proverbele lui Solomon 29:9-11
07 Osea 6:1-9:17 3 Evanghelia după Ioan 1:1-15 Psalmi 126:1-6 Proverbele lui Solomon 29:12-14      08 Osea 10:1-14:9 Jude 1:1-25 Psalmi 127:1-5 Proverbele lui Solomon 29:15-17
09 Joel 1:1-3:21 Apocalipsa 1:1-20 Psalmi 128:1-6 Proverbele lui Solomon 29:18      10 Amos 1:1-3:15 Apocalipsa 2:1-17 Psalmi 129:1-8 Proverbele lui Solomon 29:19-20
11 Amos 4:1-6:14 Apocalipsa 2:18-3:6 Psalmi 130:1-8 Proverbele lui Solomon 29:21-22      12 Amos 7:1-9:15 Apocalipsa 3:7-22 Psalmi 131:1-3 Proverbele lui Solomon 29:23
13 Avdia 1:1-21 Apocalipsa 4:1-11 Psalmi 132:1-18 Proverbele lui Solomon 29:24-25      14 Iona 1:1-4-11 Apocalipsa 5:1-14 Psalmi 133:1-3 Proverbele lui Solomon 29:26-27
15 Miheia 1:1-4:13 Apocalipsa 6:1-17 Psalmi 134:1-3 Proverbele lui Solomon 30:1-4      16 Miheia 5:1-7:20 Apocalipsa 7:1-17 Psalmi 135:1-21 Proverbele lui Solomon 30:5-6
17 Naum 1:1-3:19 Apocalipsa 8:1-13 Psalmi 136:1-26 Proverbele lui Solomon 30:7-9      18 Avacum 1:1-3:19 Apocalipsa 9:1-21 Psalmi 137:1-9 Proverbele lui Solomon 30:10
19 Zephaniah 1:1-3:20 Apocalipsa 10:1-11 Psalmi 138:1-8 Proverbele lui Solomon 30:11-14      20 Agheu 1:1-2:23 Apocalipsa 11:1-19 Psalmi 139:1-24 Proverbele lui Solomon 30:15-16
21 Zaharia 1:1-21 Apocalipsa 12:1-17 Psalmi 140:1-13 Proverbele lui Solomon 30:17      22 Zaharia 2:1-3:10 Apocalipsa 13:1-13:18 Psalmi 141:1-10 Proverbele lui Solomon 30:18-20
23 Zaharia 4:1-5:11 Apocalipsa 14:1-20 Psalmi 142:1-7 Proverbele lui Solomon 30:21-23      24 Zaharia 6:1-7:14 Apocalipsa 15:1-8 Psalmi 143:1-12 Proverbele lui Solomon 30:24-28
25 Zaharia 8:1-23 Apocalipsa 16:1-21 Psalmi 144:1-15 Proverbele lui Solomon 30:29-31      26 Zaharia 9:1-17 Apocalipsa 17:1-18 Psalmi 145:1-21 Proverbele lui Solomon 30:32
27 Zaharia 10:1-11:17 Apocalipsa 18:1-24 Psalmi 146:1-10 Proverbele lui Solomon 30:33      28 Zaharia 12:1-13:9 Apocalipsa 19:1-21 Psalmi 147:1-20 Proverbele lui Solomon 31:1-7
29 Zaharia 14:1-21 Apocalipsa 20:1-15 Psalmi 148:1-14 Proverbele lui Solomon 31:8-9      30 Maleahi 1:1-2:17 Apocalipsa 21:1-27 Psalmi 149:1-9 Proverbele lui Solomon 31:10-24
31 Maleahi 3:1-4:6 Apocalipsa 22:1-21 Psalmi 150:1-6 Proverbele lui Solomon 31:25-31      
                                

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu